top of page
space-2334655.jpg
  • Yazarın fotoğrafıGizem Çolakoğlu Baday ASA Dip. ISAR Cap.

SATÜRN BALIK Önümüzdeki 3 Yıl Hepimize Neler Getirecek? | Mart 2023 / Şubat 2026Feleğin çemberini 29 yılda dönen Satürn, 5 yıldır kendi yönettiği burçlardaki güçlü etkisinden sonra, artık Balık burcuna geçerek, 2026 yılına kadar her birimizin hayatında bu burcun enerji kalitesinde daha farklı dersler verecek.


Öncelikle Kova, Aslan, Boğa ve Akrepler için 2.5 yıllık zorlanmalarla disipline olma dönemi artık bitti. (Satürn, yükselen, ışıklar, stelyum..vb)


Şimdi burcu, yükseleni, Satürn (veya stelyumu..) Balık, Başak, İkizler ve Yaylar, öncelikle sizler hayatınızın önemli bir dönemecinden geçerek, Satürn'ün etkilediği yaşam alanınızı yeniden yapılandıracaksınız.


Diğer tüm burçların da hayatlarında kendini geliştireceği, güçlendireceği, testler ve hak edişlere göre ödüller alacağı hayat alanları değişti.


Öncelikle Satürn ve Balık temalarına ayrı ayrı göz atalım.


Birlikteyken Balık perspektifinden birkaç örnek etkileri


Birlikteyken Satürn perspektifinden birkaç örnek etkileri

şeklinde olabilir. Tabii siz de kendiniz tahmin yürütebilirsiniz. Güzel örneklerinizi benimle de paylaşabilirsiniz.


Şimdi biraz daha derin etkilere gelmek istiyorum. Satürn Balık etkilerini güzel anlatabilecek bir örnek aklıma geliyor.


Küçükken bir öğretmenimin bana yaklaşımının yanlış olduğunu ona anlatabilmek için kendi çocuğunun başına aynısının gelme ihtimalini biraz düşünmesini isteyerek ona empati katmaya çalışmıştım.


Her ilgili konunun farkındalığından uzak ve davranışlarını düzeltmeye üşenen insan gibi, o da çok sinirlenmiş, yanıma koşarak "çocuklarımı karıştırma!" diye sesini yükseltmişti. Oysa, bana yaptığının aynısını, bir başkasının kendi çocuklarına yaptığını düşünmesini istemiştim. Ağır gelmişti.


İşte şimdi Satürn Balık seyrinde, empatiden uzak herkes ilahi adaletle, tamamen doğru bildiği yanlışlarla, kibirlendikleriyle ve kınadıklarıyla sınanacak.


Satürn: “Nasılmış bakalım o tarafta değilken böyle bol keseden yargı dağıtmak, bir de bu taraftan görelim seni.” diyecek.


Satürn, doğru/yanlış algısını öğretebilmek için iyinin de kötünün de; eğrinin de doğrunun da uçlarını, kişisel düzlemde ve kitlelere, sınanmadık yerlerden deneyimletebilir.


Son Satürn Balık döneminde(1993-96) işlenmiş suçların da bedellerinin bu dönemde ödendiğine şahitlik edebiliriz. Yanlış taraftakiler düzelmeden önce, son bir ivmeyle iyice azabilir, suç işleyebilirler. Hem masumların canına kastedenler hem de bunun bedelini ödeyenleri görebiliriz.


Etme bulma dünyası tabirinin oldukça hızlı tecelli edeceği bir dönem olacaktır.


Birikmiş kötü karmalar faiziyle çıkabilir. 30 yıldır(~1 Satürn döngüsü) doğanın hor kullanılması, çocuklara, yetimlere, kadınlara, zayıf olanlara, hayvanlara yapılan zulümler, insanların zayıflıklarıyla dalga geçenler, kibirlenenler, rant sağlayanlardan bir bir göreceğiz nasıl çıktığını ahların ilahi adaletle.


Aynı zamanda insanları her tür kandıranlar, uyuşturanlar, bilgi kirletenler, dalavereciler, dolandırıcılar, hırsızlar, sahtekarlar ve sapıkların bir bir ipliği pazara çıkacak, ifşalar veya rastlantılarla toplumun gözü önünde rezil konuma düşeceklerdir.


Bunun ayrı bir boyutu, iyi hissetmek için insanın kendi kendini kandırdığı yalanlar da bu dönemde işe yaramamaya başlayacak.


Bu da ilk başta bunalım ve sonra depresyon yaratabilir. Sis bulutu yerini soğuk gerçeklere bırakacak.


Satürn şunu savunur:

En üzücü gerçek bile en pembe yalandan faydalıdır.


Çünkü yalan oyalar. Hele en çok da kendi kendine söylenen. Çünkü başkası her zaman farkına varır. Ama insan kendine söylediği yalanla aynı kısır döngüde hapsolur, bir türlü iki adım öteye gidemez.


Uyuşturucu bağımlılığı gibi. Gerçeklerle yüzleşemeden yalan dozunu alarak, gerçeklere yumar gözünü.


Hayaller ve toz pembe bulutlarla uyuşma, yerini soğuk ve katı GERÇEKLİĞE bırakabilir. Gerçekleri duymaktan zihnin türlü bahaneleriyle kaçmaya meyilli olanlar, artık gerçeklerle yüzleşmeden kaçamayacaklar. Savaşma stratejisi kaçmak olan Balık arketipinin çok da hoşuna gitmeyecektir bu. Gerçeklerden de kaçmaktaysa.


Kaçmak bazıları için hayatındaki mutsuzlukların sorumluluğunu başkasına atmaktır, bazen de kadere bel bağlamaktır. Bazıları olmayacak duaya amin deyişini yıllarca uzatabilir kendini kapattıkları hayal dünyasında. Satürn Balık'ta önce küçük küçük ama anlamadıkça, sonra çok büyük derslerle öğretir. Şimdi hayatınızın, mutluluğunuzun sorumluluğunu bir başkasına, bir başkasının kararına vermişseniz; siz karar veremeyecekseniz, başkası sizin adınıza karar verecek. Sınır koyamıyorsanız, başkası sizin adınıza sınır koyacak. Satürn ve Balık zıt olduğundan bazen zıtlıklardan öğreneceksiniz. Sonunda ilahi müdahale hayatınızın iplerini kendi elinize almayı öğretecek.


Pek çok insan senelerce kendilerini nasıl uyuşturduklarını ve ne kadar boş şeylerle, ne kadar çok ZAMAN kaybettiklerini anlamaya başlayacak.


Duygusal ilişkilerdeki işlevsiz bandajlar, kişisel ilerlemenin önüne engel bahaneler ortadan kalkacak; daha gerçekçi ve ayakları yere basan, sağlam ve gelecek vadeden olguların değeri artacak.


Murphy kanunu olan “Eğer bir şeyin ters gidebilme ihtimali varsa, mutlaka ters gidecektir” durumu Satürn Balık transiti boyunca geçerli olacak. Bu sebeple, ortada ihmale açık hiçbir kapı bırakmayacak şekilde önlemler alınmasını isteyecek Satürn.


Kısaca,


SINANACAK ALANLAR

Sorumluluklardan kaçma, ihmalkarlık, önlemsizlik, fazla iyimserlik, gevşeklik, kadercilik, kurban psikolojisi/grandioz kişilik, sahte parlatılmış özgeçmiş/diplomalar, hak edilmemiş ünvan/kazanımlar, göz perdesi, sahtekarlık, liyakatsizlik, adamcılık, kibir, merhametsizlik, sınır bilmezlik(narsizm/sosyopatlık/tacizciler)


GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN MEZİYETLER

Kritik düşünce, mantık yürütme, bütüncül görüş, birlik bilinci, geniş perspektiften bakmak, ileri görüşlük, empati, merhamet, su kullanım alışkanlıkları, kuralları öğrenme, ruhsal güçlenme


olacak.Geçmiş Satürn Balık dönemlerine bakıp analiz edince:


  • İnanç, ırk temelli kitlesel zalimlikler,

  • İnternet gibi kitleleri birbirine bağlayan sistemler kurulabilir.

  • (Plüton Kova ile) Teknolojide 20yıllık trendlerin tanıtımı gerçekleşebilir.

  • Ülkeler NGOlar arası yeni anlaşmalar ve birlikler kurulabilir.

  • Ülkelerin sınırları dahilinde veya dışında değişiklikler olabilir, mevcut sınırlar ortadan kalkabilir;

  • Rusya, Kırım, Ukrayna ile ilgili konular gündem olabilir;

  • İnançla ilgili kurumlara(otorite figürlerine), inanç sistemlerine yeni kurallar yaptırımlar gelebilir, bazı toplumsal ilerlemeye uzak olanlar, sahtekarlık yapan kurumlar kapatılabilir.


Neptün’ün Balık burcuna girmesi etkisiyle, son 12 yıl içinde Dünyada hızla artan spiritüel eğilim ve meraklar içindeki yer yer gerçeklikten uzak, gülünç boyuta varan, insanları kandırıp uyuşturmaya yönelik, sahtekarca uygulanan tehlikeli pratikler de uyuşturucu ticareti gibi, Satürn Balık döneminde hem göksel hem dünyevi olarak çok sert denetimlerden geçecektir.


Kendini bir hayal bulutu içinde uyuşturmayanlar ise disiplinli çalışmalar ve doğru zaman yönetimi sayesinde, hayallerini somutlaştırma imkanı bulabilir. Özellikle, hayal gücü, sanat ve yaratıcılıkla ilgili meslek edinenlere uzmanlaşma, kendini kanıtlama ve statü kazanma imkanı getirebilir Satürn.


Estetik konusunda yeni denetimlerle beraber, daha estetik bir forma dönüşmek için disiplinli çaba isteği yükselebilir.


Kişisel ve toplumsal kurallar sınırların kalkması yumuşaması değişmesi.


Ne ekersen onu biçersin yasası hız kazanacaktır


Gevşeklik, önlemsizlik ve rahatlığın, ağır bedeller getirdiği anlaşılacaktır.


Kadere bırakarak istediğini bekleme hülyası sert duvara çarpabilir.


Balık burcu stratejisi kaçmaktır ama Satürn ne kadar kaçarsan kaç tabiat kanunlarından, ilahi adaletin yine seni bulacağını öğretir.


Güvenilirliği, yetkinliği, lisansı olmayanların büyük ihtimalle rezil olup kaybolup gidişi, sağlamların ayakta kalışı.


Yardım kuruluşlarındaki, insanların duygularını sönürenlerin, inançla ilgili kurumlarda yolsuzluklar toplumun farkındalığına açılır.


Cinsel sapıklıklar ve sınırsızlıklar gündeme gelerek bunlara bazı yaptırımlar gelebilir.


Su kullanma alışkanlıkları gözden geçirilmelidir.


Uranüs ile uyumlu açıda ilerleyeceği dönemde, toplumda ve kişisel hayatlarda yapılacak değişimler daha kolay ilerleyecek ve değişim önündeki engeller rahat aşılabilecektir.


Neptüne yaklaşacağı dönemde daha güçlü hissedilecek şekilde doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular ortaya çıkacaktır. Güvenilen bazı dağlara kar yağabilir, otorite figürleri veya makamları eski sağlamlığını iyice yitirebilir. Hayal olan konular, ilham perileri disiplinli çalışma ile hayalleri gerçekleştirmeyi destekler. Sanat alanında önemli trendler oluşur. Sel riskli yağışlar, dere yatağı yerleşimleri, heyelanlara çok dikkat edilmelidir.BURÇLAR

Şubat 2026'ya kadar yayılan genel yorumda bahsettiğim önemli etkileri haritanızın hangi alanında yaşayabileceğinizi görmek için, eğer haritanıza hakim değilseniz önerdiğim okuma sırası:


1️⃣ Yükselen burcunuz

2️⃣ Yükselen burcunuzdan bir sonraki burç

3️⃣ Güneş burcunuz (burcum diye bildiğiniz burç)KOÇ: bilinçaltı tortuları, psikoterapi ile ruhsal güçlenme,kayıpları/zayıflıkları/kontrol edemediklerini kabullenme, akışa bırakma, dinlenmeyi öğrenme, inziva, gizli destekler, geri planda yürütülen projeleri güçlendirme


BOĞA: sosyal çevreyi rafineleştirme, hayalleri gerçekleştirme, sağlam ve sürekli ittifaklar kurma, iş kazanımlarını yapılandırma, takım ruhunu geliştirme


İKİZLER: kariyerini&gelecek planlarını sağlamlaştırma, uzmanlaşma, görünürlükte &otoritelerle ilgili testler, resmiyet kazanan sosyal statü(evlilik, ünvan)


YENGEÇ: hayat görüşünü/yaşam felsefesini güçlendirecek testler, yeniden yapılanan inançlar, hayatı sağlamlaştıran keşifler, yurtdışı alanında sorumluluklar, akademik uzmanlaşma


ASLAN: paylaşılan kaynaklarda&başkalarından faydalanılanlarda yeniden yapılanma, sırlarla testler /korkuların yükünden kurtulma, psikolojik terapi, şifalanma, bırakmayı ve diğerlerinin değerlerini öğreten dersler


BAŞAK: ilişkilerle sınanma/sınır belirleme/yüzleşme, resmileşen ilişkiler, evlilik/ortaklarla ilgili gerçekçi bakış ve sorumluluklar, kendini diğerlerine kanıtlama, iş&evlilik teklifleri


TERAZİ: günlük düzen, çalışanlar, çalışma ortamı, sağlıkla ilgili testler, sorumluluklar, övgü beklemeden çalışmayı öğrenme, yardım için yardım etmeyi öğrenme, ihmal edilmiş hastalıklarla ilgili tedavi


AKREP: hayata keyif veren hobilerde uzmanlaşma, resmiyete dönen aşk(evlilik teklifi), çocuklarla ilgili sorumluluklar(yeni bebek), yaratıcı projeleri sağlamlaştırma, eğlence anlayışını yeniden yapılandırma, risklerden arınma


YAY: ailevi sorumluluklar, evde düzen&yeniden yapılanma, arsa yerleşimle ilgili testler, aile geçmişi kaynaklı kök kalıplar/korkular üzerinde çalışmak


OĞLAK: iletişim ve algıyı güçlendiren testler, meditasyon gibi zihni güçlendirme, iletişimin sadeleşmesi, yakın çevre temizliği, uzun dönemli anlaşmalar, önemli eğitimler, akrabalarla ilgili sorumluluklar


KOVA: sağlam&istikrarlı kazanç kapıları/yöntemleri bulma, gerçekçi özdeğer farkındalığı, uzmanlık seviyesine taşınan yetenekler


BALIK: önemli sorumluluklar alma, işe girme, işte uzmanlaşma, resmi ünvanlar, kişisel gelişim, girişimler, karmik hak ediş veya bedeller, hayal dünyasından uyanış, kimseye yaslanmadan güçlü olmayı öğrenme

Comments


bottom of page