top of page
space-2334655.jpg
 • Yazarın fotoğrafıGizem Çolakoğlu Baday ASA Dip. ISAR Cap.

20 NİSAN GÜNEŞ TUTULMASI


ENDER BİR TUTULMA


BİRAZ ASTRONOMİ & TUTULMA FELSEFESİ


Bir yıl içinde her burçta genellikle bir yeni ay, bir de dolunay gerçekleşir. Bir yıl içinde, aynı burçta iki dolunayın üst üste gerçekleşmesi ise yaklaşık 2.5 yılda (30 ayda) bir görülür. Bu ender görülmesi ile ilgili, İngilizce'de "kırk yılın başında" anlamına gelen "once in a blue moon" tabiri kullanılır. Bu dolunaylar için...


Araştırmalarıma göre üst üste ay döngülerinde, aynı burçta gerçekleşen ikinci yeni aylara da Kara Ay deniyor. Henüz çok da kullanılmayan bu tabir, genellikle aynı takvim ayı içindeki yeni aylar için kullanılsa da, pratikte, üst üste aynı burçta iki yeni ayın peş peşe ay döngülerinde olmasını da, yakında aynı terim içine alacaklarını düşünüyorum.


Kara aylar da Mavi aylar gibi nadir gerçekleşmekte. Peki bu aynı burçtaki ikinci yeni ay, eğer bir de tutulmaysa? Çok daha nadir gerçekleşecek bir durum.


Peki...

Bu zaten hali hazırda nadir görülen Kara Ay Tutulması, eğer bir de ~10 yılda bir görülen ender hibrit tutulmalardansa?


Siz ne düşünüyorsunuz bilemem ama tesadüflere inanmayan ben, sırf bu özellikleriyle bile oldukça ender, dolayısıyla da önemli buluyorum bu tutulmayı.

Gözümle görünce ben daha iyi anladığımdan, kendime yaptığım görseli sizinle de paylaşıyorum, belki biraz daha fikriniz olabilir tutulma çeşitleriyle ilgili.

Hibrid(Melez) tutulma, kısaca, Ay'ın Güneş ile arasına girdiği Dünya'nın tutulmanın gözlemlendiği farklı yerlerinden farklı görünen bir tutulmadır. (yani, bazı yerlerden tam=Avustralya), bazı yerlerden halkalı tutulma olarak gözlemlenir).

Hibrid tutulmanın bu farklılıkları bir arada tutan niteliğinin, tutulmanın kavuşum yaptığı sabit yıldızla da bir benzerlik gösterdiğini düşünüyorum.


Tutulmanın kavuşum yapacağı Balık Takımyıldızına ait Al Rischa sabit yıldızını Brady, olaylara farklı bir açıdan bakarak farklı bağlantılar aramak ve farklı kavramları birleştirerek daha geniş bir idrak kazanmak olarak yorumluyor. Tıpkı iki farklı yöne giden balıkların ortasındaki düğüm gibi, bilgeliğe ait iki kavramın bir araya gelerek, bilgelik ve anlayış yaratmaları gibi.


Yani hem Dünya'nın farklı yerlerinden bakınca farklı gözlemlenen bir tutulma, hem de, farklı görüşleri birleştirerek daha geniş bir anlayış kazanmayı simgeleyen bir sabit yıldız üzerinde.

BİTİŞLER BAŞLANGIÇLARA GEBEDİR


Tutulmanın, farklılıkları bir araya getirdiği şeklinde yorumladığım diğer bir özelliği de: aynı burçta daha önce gerçekleşen yeni ayın 0° ile başlangıçlara vurgu yaparken, ikinci ve tutulma olan bu yeni ayın ise "29" son derece ile bitişlere ve iki farklı olan arasına vurgu yapması. Aynı ay içinde bir burcun başlangıç ve son derecelerinde gerçekleşen bu gök olayları, bize hayatlarımızın etki alan alanında çok önemli bir şeyler anlatmak için olsa gerek.


Bir burcun başlangıç derecesi o arketipin temsil ettiği konularda aşırı heyecanlı, plansız, deneyimsiz ve yer yer o burcun temsil ettiklerini heyecandan abartabilen bir enerjiyi gösterirken; şimdi tutulmadaki gibi son dereceler ise o arketipin temsil ettiği konularda oldukça deneyimli, olgunlaşmış, o konularda yine abartılara kaçabilen, bazen de içi geçmiş ve yapması gerekenleri, elindeki görevleri bir an önce bitirip de bir sonraki burç arketip konularına geçmek isteyen bir enerjiyi verir.


29° anaretik diye adlandırılır ve son dereceler Klasik Astrolojinin kötücülleri Mars ve Satürn tarafından terim yöneticileri olduğundan, burada genelde o burcun olumsuz kullanılan ve abartılan özelliklerine vurgu yapılır.


29 dereceyi kısaca şöyle bir örnekle özetleyeyim; 30 yıldır aynı iş yerinde çalıştığınızı düşünün.. veya 30 yıldır aynı koltukta ve aynı görevde oturan birini düşünün. İyisiyle kötüsüyle, 29 derece tam da öyle bir enerji.


Aynı ay içinde başlangıç ve bitiş derecelerine vurgu yapılan Koç arketipinin haritamızda yer bulduğu yaşam alanında, demek ki, 0° deki yeni ay ile aynı ay döngüsü içinde, hem bize çok yeni gelen bir şeyler deneyimliyorken, hem de 29° deki tutulma ile, demek ki o alanda deneyimimize oldukça güvendiğimiz, çok şey bildiğimizi düşündüğümüz yerden kadersel bir dokunuş gelmekte.


Ateş elementi, öncü nitelikte gerçekleşen tutulma, hayatlarımızda kadersel etkilerini hızlı ve yüksek bir biçimde ortaya koyarak önemli bir dönüm noktası etkisi verecek.


Tutulmadaki anaretik etkiyle de bu enerji, öncelikli olarak 1 yıl içinde kolektife yayılarak herkesin hayatında kadersel bir dokunuş yapıyor olacak. Bu etki, hayatlarımızın bir dönemi ile yeni bir dönem arasındaki geçişi vurguluyor olabilirken, ucu ucuna başlangıçları da yaşayabiliriz. 29 derece köprüden önceki son çıkış enerjisini de barındırırken, iki farklı taban arasındaki geçiş sürecini de temsil edebilir iki konu arasında kalırken aklımızın seçmediğimiz potansiyelde kaldığını da gösterebilir.


TUTULMANIN OLUMLU OLUMSUZ GENEL KULLANIMI


Tutulmanın haritamızda etki edeceği yaşam alanlarında, kişisel hayatlarımızda;

kontrolü elimize almak, kendi başımızın çaresine bakmak, gücü eline almak, potansiyelimizi keşfetmek için risk almak, bir şeyleri başlatmak, cesaret etmek, yeni girişimlere girmek, inisiyatif almak, hakkını savunmak, özgürce adım atmak isteyebilir, haritamızın etki aldığı bu alanda yeni bir heyecan hissedebiliriz.


kişisel olarak olumlu kullanabileceğimiz etkilere göre özetle:


 • İçsel gücümüzü fark ettirecek kadersel olaylarla karşılaşabilir; içimizden gelen dürtülere güvenerek hayatta yeni yönlere, hızlı, cesur ve hatta cüretkar adımlar atabiliriz. Çokça deneyim kazandığımız bir alanda kadersel bir başlangıç yaşayabiliriz.

 • Mücadele gerektiren konularla baş etmek için yeterli donanıma sahip olacağımızdan, hayatımızın belki de uzunca zaman süregelmiş önemli savaşlarından galip gelme şansımız olacak.

 • Aynı şekilde uzun soluklu bir mücadelenin de artık sonuna gelmiş olabiliriz.

 • Yine uzunca süredir sürüncemede ve yarım kalmış olaylar önümüzde gelerek artık haklarında temelli bir biçimde karar verebilir, bitiremediğimiz projeleri bitirebiliriz.

 • Tutulmanın Jüpiter ile yakın ilişkisinin de etkisiyle, olumlu kullanımında, risk almak, yeni ufuklar keşfetmek, kendine güvenle genişlemek ve daha büyük adımlara cesaret etmek için güçlü bir akış olacak.


Bu tutulmanın olumsuz kullanılabilecek etkilerine gelirsek:

Burada anaretik derece ile Koç-Jüpiter sembolizmalarını ve dik açıdaki Plüton'u hep bir arada düşününce;

aşırı yüzleşmecilik, çatışmacılık, kontrol manyaklığı, gözü karalık, " sonunu düşünen kahraman olamaz"cılık, ucu kaçmış iyimserlik veya kendini kaf dağında sanan bir tutumla hesapsız riskler almanın kişileri hızlı bir sonlanmaya çekme ihtimalinin de olduğu konusunda uyarmalıyım. Kendine gereksiz güven, abartılı öfke, hırstan gözü kararma, kıskançlık, rekabetçilik, abartılı riskler alma ve bencilliğin abartılmasına dikkat edilmeli.


Kendi görüşlerini başkalarının görüşlerinden üstün sanmak, farklı görüşlere karşı kibirli, aşağılayıcı, yok sayıcı, agresif tutumlar geliştirmenin, evrenin birlik esasından uzaklaştırarak, kişilere kadersel testler getirmesi kaçınılmazdır.
Tutulmalar kadersel dokunuşlar olduğundan, böyle bir etkisi olursa, aslında evrenin bunları, kişileri bazen törpüleyerek geliştirmek için çıkardığı dersler olarak görmeliyiz.

DÜNYADA


Savunma sanayi, askeri hareketlenmeler, politik gerilimler, çatışmalar, savaşlar, militanlar, cerrahlar, katiller, sporcular, metaller, kan ve yangınla ilgili gelişmeler olurken; genel olarak da kışkırtıcı ve hırslı bir ortamla beraber güç çekişmeleri gözlemlenebilir. Güneş tutulmaları kadim dönemlerde krallarla ilgili olumsuz alametlerden sayıldığından, toplum önünde önemli kişilerin, liderlerin, otorite figürlerinin zarar görmesi, ölümü veya yargılanması gündem olabilir.


Sadullah el-Ankaravi, Koç burcundaki Güneş tutulmalarını, altın ve gümüşün değer kaybedeceği ve malların helak olacağı şeklinde yorumlamaktadır.


DEKAN, SERİ, AİLE


Koç burcunun 3. dekanında gerçekleşen Güneş tutulmalarını William Lilly ve Raphael keder, bazı önemli kadınların ölümü ve hayvanların telef olmasıyla ilişkilendirmiş. (Teksas süt fabrikasındaki patlamayla 18000 ineğin öldüğü acı haber de tutulma etkilerinden çok yazık ki)


7. Kuzey Saros serisine ait Güneş tutulmalarını Bernadette Brady, genel olarak, aniden gelişen cinsel tutkular, şehvet, doğum ve üreme dürtülerine varan çok duyusal bir tutulma ailesi olarak ifade ediyor. Bu tutulma ailesinin etkisinin üzeri kapalı veya belli belirsiz kesinlikle olmayacağını, insanları, belki de içlerinde yıllardır gizledikleri en derin tutkularıyla yüzleştirip, hazırlıksız yakalayacağını da ekliyor.


Bu tutulmanın Dişi Altın Avatar ejderha ailesinden geliyor olması da nadir etkisini yeniden vurguluyor. N129 serisine ait bu tutulma, Kalıcı Bilgelik Sistemleri ailesinden olarak diğer Avatar Ejderhaları gibi 6.Boyut realitesini uygulanabilir bir şekilde 4 Boyut realitesine aktarır. (Bununla da iki farklı boyutun Al Rischa sabit yıldızı yorumundaki gibi entegre olması olarak yorumluyorum.)


İKİ ÖN İZLEME


Koç-Terazi aksında gerçekleşen ilk tutulma bize 2025 yılına kadar kadersel ders alanlarımızı değiştirecek Ay Düğümleri ile ilgili de bir ön izleme sunuyor.


Tutulma derecesini dik açıyla tetikleyen Plüton’un 225 yıl sonra, yeniden Kova burcunda olmasıyla, dünyadaki güç odaklarının 20 yıl boyunca toplumu ne şekilde etkileyeceğinin de ön gösterimini bu tutulmayla seyretmiş olacağız.


HARİTA İZDÜŞÜMLERİ & HASSAS BÖLGELER


 • Hibrit tutulmanın izleneceği Avustralya, Yeni Gine, Endonezya, Filipinler bölgesinde etkilerinin daha görünür olabileceği söylenebilir.

 • Tutulma haritasının Geodetik izdüşümünde tutulma ASC hattı ve tutulmaya dik açıda olan Plüton MC hattının kesişim odağının Brezilya ve çevresini etkilediği görülüyor. Aynı zamanda, Türkiye tutulmanın MC hattında olup, bu hat ile Plüto kesişimi olan Uganda, Sudan, Mısır bölgelerinde de etkiler daha fazla hissedebilir.

 • Tutulma haritasının Plüton MC gezegen izdüşüm hattı da Türkiye'den geçtiğinden bu hatta önemli dönüşümlerin görüleceği söylenebilir.

 • Tutulma derecesinin ASC'de olacağı Danimarka, (Almanya)Hamburg, (İtalya)Puglia, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Libya ve yakın bölgelerinde etkiler daha yoğun hissedilebilir.


TÜRKİYE


Ülkemizin başkenti Ankara'ya göre çıkartılan dolayısıyla tutulmanın Türkiye'de nasıl hissedileceğini gösteren haritada, tutulmanın Jüpiter ile birlikte 12. eve yerleşmesi ülkede genel olarak gündemde gizli saklı konular, hapishaneler, ıslah evleri, hastaneler, salgınlar, hayır ve yardımlaşma kurumları, huzur evleri, inançla ilgili kurumlar, dini mekanlar, din adamları, hukuksal konular olabilir; bu alanlarda agresyon, şiddet, öfke olayları görülebilir.


Tutulmanın 12. eve yerleşmesi ile beraber, tutulmaya dik açıda yer alan Plüton'un tepe noktasıyla kavuşumu ile güçlenen; ulusal skandallar, ülkenin gizli düşmanları, casuslar, suçlular, şaibeli olaylar, yeraltı, gizli tarikat ve örgütler, uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı işler, mafya gibi konularının gündeme oturabilme ihtimali var. Ayrıca tüm bu alanlarda, eskiden güçlü olan bazı etkenlerin, artık çeşitli reformlarla tamamen değişmeye başlayacağını da gösteriyor olabilir.


Beklenmedik değişimler, isyanlar ve keşifleri temsil eden Uranüs'ün yükselen noktasına yakın oluşu ve Juno'nun yükselen ile kavuşumu da bu tutulma etkisiyle bir yıl içinde ülkede pek çok eski, işe yaramayan olgunun yerine yeni yöntemler deneyecek yeni anlaşmalar, sözleşmeler paktlar getirebileceğini gösteriyor.


Uranüs'ü tam yükselen derecesine çekersek, İstanbul'un bulunduğu ~28 Doğu boylamı hattında Uranüsyen etkilerin hissedileceğini öngörebiliriz. Tutulmanın İstanbul haritasının Lilith'ini tetiklemesi de bu bölgede bazı şaibeli veya çatışmalı durumların olabileceğini gösteriyor. Uranüs'ün Merkür ile kavuşumu bu durumların bir takım bilgi akışı, haberler, kararlar ve hatta teknolojik araçlardan kaynaklanabileceğini gösteriyor. Merkür'ün durağan pozisyonuna saatler kala ortaya çıkan haberlerle(Merkür), galeyana(Uranüs) gelmeden önce iyice üzerinde düşünülmesi gerektiğini söyleyebilirim.


Ankara'ya göre çıkartılmış, dolayısıyla bahsettiğim gibi genel olarak Türkiye'de neler olabileceğini görebileceğimiz haritada, yükselen derecesi, istikrar, huzur ve güvence ihtiyacında olan Boğa burcunda bulunmakta. Harita yöneticisi Venüs ise İkizler'de, halkın aradığı istikrar, huzur ve güvence ihtiyacını, farklılıklara hoşgörü, karşılıklı iletişim, diplomaside arayacağını gösteriyor. Ayrıca her tür bilgi edinme, iletişim trafiğinden hoşlanan halk aynı zamanda kadınlara ve sanatçılara da daha fazla önem gösterebilir. Tutulma yöneticisi Mars'ın ise Yengeç'te 3.evde bulunması; tutulmanın Türkiye'deki etkisine göre kamuoyu görüşünün, milliyetçi duygulardan yana olduğunu gösterirken, komşu ülkelerle ilişkilerde bir yıl içinde bazı gerginlikler olabileceğini gösteriyor.

Türkiye haritasının 11. evine düşen tutulma, halihazırda da bildiğimiz gibi gündemin meclis, parlamento, belediyeler, yasalar, hükümetin yasama organları, borsa ornanizasyonu, ulusal bayramlar, müttefik şirketler/ülkeler, dernek ve klüpler olacağını işaret ediyor.

Tutulma, wholesign olarak Türkiye haritasının 10. evine düştüğünden, en yüksek yönetici, hükümet, ülke saygınlığı, ülkenin diğer uluslar gözündeki durumu da gündem dahilinde olacaktır. Önemli bir seçim öncesi bu tutulmanın da tesadüf olmadığını düşünüyorum.


Tutulma yöneticisi Mars'ın, ülkede borsa, hükümet temsilcileri, gençlerin geleceği, eğitim sistemi, doğum oranları, eğlence ve gösteri mekanları, spor müsabakaları gibi alanlarla ilişkili(wholesign) evini ve Güneş'ini yöneten Plüton'un üzerinde olması ve TC haritasının Marsı'na dik açıda bulunması; bu konuların önümüzdeki bir yıl halk için oldukça hassas olacağı ve gerildiği yerden halk içinde büyük huzursuzluk veya agresyon çıkarmaya çok hazır olacağını gösteriyor.


Ayrıca halkın oldukça hassas olacağı diğer konular, yukarıda da belirttiğim gibi vatanseverlik, milliyetçilik, ülkenin toprakları(bütünlüğü), ulusal güvence, milli savunma gibi, beslenme, gıda fiyatları, yerleşim, arsa, ev, kira sözleşmeleri olabilir; bu konularda toplumun zaman zaman sabrını taşıran konular gündeme gelebilir. Duygusal patlamalar olabileceği gibi yangınlar, ateşli silahlar, büyük kazalar, aile içi şiddet konuları ülke gündemi olabilir. (Mars-Plüto Yengeç, Apex Pluto Kova)


Tutulma derecesi ve Jüpiter'in, Türkiye haritasındaki wholesign 4. evdeki Merkür Satürn derecesine karşıt yapması ile ülkenin iç koşulları, iç güvenlik sorunları, ülke sınırları ve anayasa tartışmalarıyla ilgili gerginlik potansiyeli taşıyor.


Tutulma haritasındaki kayıpları, alaşağı edilmeyi de gösteren Güney Ay Düğümü, ülkenin yöneticileri temsil eden Güneş'i üzerinde olduğundan, yöneticilerin bu tarz durumlara açık olabileceğini de gösteriyor olabilir.


TETİKLENMELER


Tutulmalar yalnızca içinde bulunan bir kaç hafta değil, tutulmanın gökyüzüne kazılı derecesinin zaman içinde aldığı tetiklenmelerle tutulma konuları yeniden aktive olarak canlanır.


 • 4 ve 10 Mayıs ve 3 ve 13 Haziran ve 12 Temmuz günlerinde Kara Ay Lilith'in Yengeç burcunda anaretik dereceden tutulmayı dik açıyla tetiklemesiyle bazı şaibeli durumlar, karşı çıkma, başkaldırma ve bozgunculukla ilişkili durumlar çevreleyen günlerde görülebilir.

 • 16 Mayıs'ta Jüpiter'in tutulma derecesini kavuşum ile tetiklemesiyle olaylar büyüyebilir, etik-ahlak-adalet konularıyla beraber gündem olabilir.

 • 20 Mayıs'ta Mars'ın Yengeç burcu anaretik dereceden tutulma derecesini dik açı ile tetiklemesiyle öfke patlamaları, agresyon, duygusal zorlanmalar/hassaslıklar, duygusal şantaj ve vatansever duygularda yükselme görülebilir.

 • 5 Haziran'da Venüs'ün Yengeç burcundan tetiklemesiyle, kadınlar, aile içi ilişkiler, ekonomi, alım-satım, ticaret ve ziynet eşyaları ile ilgili konularda huzursuzluklar olabilir.

 • 20 Haziran'da ve 16 Ocak 2024'te Plüton Oğlak burcuna gerilediği retro hareketi ve retrodan çıktığı günlerde tutulmayı dik açıyla tetikleyerek baskılanmış konularda kriz, gerginlik ve dönüşüm getirebilir. Dünya'da kurulu düzen ve güç odaklarının son bir ivmeyle yeniden güç toplamaya dayalı hedeflerini gösterebileceği bir dönem olabilir. Ayrıca Dünya Astrolojisinde Plüton, ekonomik krizler, yeraltı kaynakları, gizli örgütler, mafya ve kitlesel ölümlerle ilişkilendirildiğinden bu dönemde bu konular gündem olabilir.

 • 6 Temmuz günleri civarı, Plüton ve Lilith, tutulmayı apekslerine alarak birbirlerine karşıt açıda bulunacaklar; bastırılmış duygular ile her tür şaibeli kışkırtma, bozgunculuk ve provokasyon etkili olacağından bu günlerde kimsenin kışkırtmasına veya oyunlarına alet olmamaya çalışın.

 • 11 Temmuz'da halihazırda tutulmaya dik açıda gerilemekte olan Plüto'ya, Merkür karşıt açı yaparak tutulmayı tetikleyerek iletişim trafiği, haberler, kararlar, ulaşım, kara yolları, yazarlar, öğretmenler ve aydın kesimle ilgili gerginlik potansiyeli var.

 • 18 Temmuz'da Ay Düğümleri eksen değişimi sonrası, düğümler tutulma derecesini tetikleyerek Plüton'un apekslerindeki etkisini büyüterek kriz, kitlesel kayıplar ve dönüşüm durumlarını akla getiriyor.

 • 23 Temmuz'da Güneş, Plüton'dan karşıt açıdan aldığı çatışmacı krizli ışığı tutulma derecesine kavuşum yaparak, temsil ettiği yaşam, canlılık, sağlık, liderler, otoriteler, başarı, görünürlük, ebeveynlik, çocuklar gibi konularla ilgili krizler, çatışmalar, güç savaşları, rıza dışı baskınlık kurma görülebilir. Ay düğümleri de dereceyi tetiklemekte olduğundan, yoğun bir kadersel mücadelenin sonucunu da bu dönemde görebiliriz.

 • 2024 yılında 16 Ocak'ta Plüton, 5 Şubat'ta Merkür, 13 Şubat'ta Mars ve ardından 16 Şubat'ta Venüs'ün de bu tutulmayı tetikleyeceği (Venüs-Mars-Plüton) günler özellikle birlikte ele alındıkları Kova burcunun ilk dereceleriyle dünyada ekonomik krizler, isyanlar, bastırılmış güdülerin ortaya çıkışı, saldırılar, askeri&politik gerginlikler, siyasi örgütler, mafya ve kadınlarla ilgili konularda zorlayıcı konular gündem olabilir.

...

buradan sonrasını incelemedim


SAĞLIK


Hassas olan bölgeler: baş bölgesi => gözler, burun, dişler, dil, kulaklar, beyin

Bu bölgelerde ağrı, darbeler, yaralar, kanamalar, yüksek ateş, enfeksiyon, felç görülebilir.

Ayrıca migren, sinir sıkışmaları, kan/canlılıkla ilgili rahatsızlıklar, kan basıncı & tansiyon problemleri, spor sakatlanmaları baş-bacak-ayaklar(Jüpiter)(hız ve güçle ilgili /kendini aşırı zorlama, ihmal kaynaklı) görülebilir.


BURÇLAR


Bu etkileri hangi yaşam alanlarında yaşayabileceğinizi görmek için, eğer haritanıza hakim değilseniz,⁣ Koç burcundaki tutulma için önerdiğim okuma sırası:⁣

1️⃣ Yükselen burcunuz⁣

2️⃣ Yükselen burcunuzdan sonraki burç⁣

3️⃣ Güneş burcunuz (burcum diye bildiğiniz burç)⁣


KOÇ: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, kendinizle ilgili artık faydasız hissettiğiniz, tekamülünüze hizmet etmeyen, kendinizi baltaladığınız şeyleri sonlandırarak, daha ferah yeni bir ben yaratma potansiyeliniz var. Bambaşka bir siz yaratmak için yepyeni yollar deneyerek yeni risklere atılabilirsiniz. Sizi siz yapan, yaratıcı özelliklerinizi genişleten heyecan veren yeni eğitimler alabilirsiniz, uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projeyi veya planı duyurabilirsiniz, sağlığınız için bir takım şeyleri bırakabilir, imaj ve dış görünüşünüzle ilgili daha büyük oynayabilirsiniz


BOĞA: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, kontrol edemediğiniz konularla mücadele etmeyi bırakmayı ve akışa bırakmayı öğreneceğiniz kadersel olaylar yaşayabilirsiniz. Kendinize gereğinden çok yüklendiğiniz alanları keşfedebilir, azıcık dinlenme ve meditasyon araları verme cesareti toplayabilirsiniz. Bilinçaltı ile ilgili terapiler veya eğitimler alabilir, kendinizi ileride yapmayı planladığınız projeleriniz için hazırlayabilirsiniz. Her tür şifalanma ve inziva ihtiyacınıza kulak vermeniz gerekir. Varsa gizlice üzerinde çalıştığınız bir iş için uzun soluklu mücadelenin sonuna gelerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.


İKİZLER: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, hayaliniz olan gelecek planlarınızla ilgili cesurca risk almaya isteklenebilirsiniz. Varsa arkadaş çevrenizdeki, dahil olduğunuz ekip ve sosyal çevredeki bir mücadelenin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Yeni işbirlikleri, network genişlemesi ve ittifaklarla hayallerinize yaklaşmak için harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizde cesurca temizlik yaparak yeni ortamlara girebilirsiniz. Ekip çalışmaları içinde varsa yüzleşmeci tutumunuzu sonlandırabilirsiniz. İş kazanımlarınızı arttıracak son derece yaratıcı yöntemler bulabilirsiniz.


YENGEÇ: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, gelecekte olmak istediğiniz konum ile ilgili gelişim potansiyeliniz için risk almaya istekli ve cesur olabilirsiniz; uzun süredir tutkuyla üzerinde çalıştığınız bir projenizi veya işinizi tamamlayıp geniş kitlelere duyurabilirsiniz. Kariyerinizde ve kendi işinizde topladığınız deneyimlerle yaratıcı bir girişime atılabilirsiniz. Toplum önündeki statünüzde (kariyer ünvanı, evlilik, ebeveynlikle ilgili kadersel gündemleriniz olabilir; varsa kariyer, statü ile ilgili veya otorite figürleriyle yaptığınız uzun soluklu bir mücadelenin sonunda kadersel yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önünde ve iş hayatında yüzleşmeci görünmekteyseniz sonlandırabilirsiniz.


ASLAN: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, yaşamınızdaki derslerden çıkardığınız anlam, inançlarınız, idealleriniz ve hayat felsefenizi güncelleyecek kadersel dokunuşlar yaşayabilirsiniz. Hayat görüşünüzü genişleten eğitimler alabilir, eğitim almaktaysanız mezun olabilirsiniz.Hayatı daha ferah, yaratıcı ve cesur yaşamakla ilgili keşifler yapabilir, bu genişleme potansiyeliniz için cesur riskler almak isteyebilirsiniz. Yurtdışı, yabancılar, vize, oturum izni, hukuk, eğitim, seyahatlerle ilgili varsa uzun soluklu bir mücadelenin sonunda yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz.


BAŞAK: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, ortaklaşa kazanç sağladığınız, borçlandığınız, kredi ödediğiniz, başkalarıyla ortak varlıklara veya mirasa sahip olduğunuz alanlarda varsa hakkınızı aradığınız uzun soluklu mücadelelerin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Yüzleşmekten kaçındığınız bazı sırlar, endişeler ve korkularınızla ilgili kadersel dersler yaşayabilir, tekamül yolculuğunuzu desteklemeyen her tür kişi ve tutumu hayatınızdan çıkarma cesareti toplayabilirsiniz. Gizemli konularda araştırmalar yapabilir, bilinmeyenlerle ilgili eğitimler alabilirsiniz. Uzun süredir beklettiğiniz bir operasyonu yaptırabilirsiniz.


TERAZİ: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, evliliğin/eşin durumu ile ilgili bazı önemli karar/değişimlerle yeni bir dönem başlayabilir, evlilikte veya ikili ilişkilerde uzun soluklu bir mücadelenin sonunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, tekamülünüze hizmet etmeyen ilişkilerinizi veya faydasız yüzleşmeci/agresif ilişki tutumlarınızı sonlandırabilirsiniz; ilişkilerle ilgili potansiyelinizi keşfetmek için risk almak isteyebilir, bu alanda kendinizi geliştirmek isteyebilir, eğitim alabilirsiniz; uzun süredir beklediğiniz iş anlaşmaları, kontratlar gündeminiz olabilir; danışmanlar, davalar, rakipler ve düşmanca davrananlarla mücadele becerilerinizi geliştirmeniz gerekebilir.


AKREP: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, günlük düzeninizi daha ferahlatmak ve kendinizi fazlaca tükettiğiniz sorumluluklarınızı rahatlatacak düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma ortamında bazı bitiş ve başlangıçlar bir arada olabilir. İş arkadaşları, çalışanlarınız, sorumluluklarınız veya sağlığınızla ilgili uzun soluklu bir mücadelenin sonuna gelmiş olabilir; bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilir, hayatınıza yeni insanlar dahil edebilirsiniz. Sağlığınıza katkıda bulunacak yaratıcı bir spor rutini geliştirebilirsiniz; çeşitli uzmanlık eğitimleri, hayatın işlevselliğini arttıran ya da sağlıkla ilgili eğitimler alabilir/verebilir, bu alanlarda yeni keşifler yapabilir, kendinizi geliştirebilir, çalışma ortamında potansiyelinizi keşfetmek için risk alabilir, çalışmalarınızı duyurabilir, kendinize daha geniş sorumluluklar edinebilirsiniz.


YAY:  Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projeniz veya yaratıcı eserinizi gözler önüne serebilirsiniz. Aşk hayatınız veya çocuklarla ilgili uzun soluklu bir mücadelenin sonuna gelmiş olabilir, biriktirdiğiniz deneyimlerle şimdi cesaretle yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olabilir, olmaya karar verebilirsiniz. Hayattan aldığınız keyfi sorgulayabilir, bazı vadesi dolmuş şeyleri hayatınızdan çıkarmaya karar verebilirsiniz. Kendinizi yaratıcı olarak ifade edebileceğiniz yeni hobilerle ilgilenebilir, varsa mevcut hobilerinizle ilgili bir eğitim almaya başlayabilirsiniz.


OĞLAK: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, aileniz, ebeveynleriniz, eviniz veya yerleşimle ilgili uzun soluklu bir mücadelenin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu alanlarda cesaret ve heyecanla yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir ev arsa alabilir, taşınabilirsiniz. Aile içindeki veya ebeveynlerinize karşı varsa yüzleşmeci tutumunuzu sonlandırmanız gerekebilir. Atalardan gelen bazı işlevsiz kalıplarınızdan özgürce kurtulmak için adımlar atabilirsiniz. Varsa ata mesleği, aileden gelen bilgeliklerle ilgili veya kısaca emlakla ilgili eğitimler alabilirsiniz.


KOVA: Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, algılama biçiminiz ve iletişim şeklinizle ilgili kadersel dersler alabilir; iletişiminizde size kaybettiren dürtüsel veya yüzleşmeci tutumunuzu sonlandırabilirsiniz. Varsa yakın çevreniz, yakın arkadaşlar, akrabalar, kardeşler, komşularla ilgili uzun soluklu bir mücadelenin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Her tür geniş alana yayılan duyurular ve sosyal medya konusunda yeni başlangıçlar yaşayabilir, algınızı genişleten eğitimler alabilir, ufkunuzu açan seyahatlere çıkabilirsiniz. Bu alanlarda potansiyelinizi öğrenmek ve genişleme ve ferahlama yaşamak amacıyla cesur riskler almaya da istekli olacaksınız.


BALIK:  Tutulmanın önümüzdeki bir yıla yayılan etkisiyle, maddi kazancınızı genişletme potansiyelinizi keşfetmek için yeni riskler almaya istekli olabilirsiniz. Varsa finansal durumunuz veya sahip olduğunuz varlıklarla ilgili size kaybettiren dürtüsel tutumlarınızı  sonlandırabilir, bu konularla ilgili uzun soluklu bir mücadelenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Yeni kazanç yolları ve yaratıcı yeteneklerinizi keşfederek bazı faydasız harcama alışkanlıklarınızı sonlandırıp, finansal durumunuzu ferahlatmaya yönelik yeni tutumlara karar verebilirsiniz. Özdeğerinizi arttırmayı öğreten ve değer mekanizmanızı güncelleyen kadersel olaylar da yaşayabilirsiniz.

Kaynaklar:

Astrolojide Güneş ve Ay Tutulmaları - Öner Döşer

Dünya Astrolojisi Ders Notlarım - Öner Döşer

Eagle and the Lark - Bernadette Brady

Dragons of Eclipses - Aleksandar Imsiragic

Brady's Book of Fixed Stars - Bernadette Brady

Timeanddate.com

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page